ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

https://spinningevivel.hu/

weboldalon történő adatkezelésekről

 

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) https://spinningevivel.hu/ weboldalán (továbbiakban: Weboldal) megvalósított és az online marketing tevékenységére vonatkozó személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy Adatkezelő a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

A Tájékoztató 2020. 06.15. napjától kezdve visszavonásig hatályos a Weboldalon vagy ahhoz kapcsolódóan az online marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.

 

A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

 

Ha nem vagy még 16 éves, akkor Weboldalunkon ne add meg önállóan az adataidat, ne iratkozz fel hírlevelünkre és ne add hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez. Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt az Adatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben a hozzájárulást az adataid kezeléséhez!

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa, amelyről az Adatkezelő a Weboldalon közleményt helyez el (pop-up ablak).

 

 

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

 

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozó

Képviseli:Kovalikné Szabó Éva

Székhely: 2724 Újlengyel, Kőrösi út 1/F

Adószám: 72072479-1-33

E-mail: spinningevivel@gmail.com

Tel.: 06-20-9299-612

 

 

Adatkezelések:

 

A.1. Cookie-kal kapcsolatos információk

 

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a Weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.

A felhasználó / Weboldal-látogató által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

Adatkezelő kizárólag a működéshez feltétlenül szükséges sütiket használ:

 

NÉV: PHPSESSID

SZOLGÁLTATÓ: https://spinningevivel.hu/

CÉL: Megtartja a felhasználói munkamenet állapotát az összes oldaligénylés során.

LEJÁRAT: Session

TÍPUS: Session HTTP Cookie

 

 

NÉV: cookie_notice_accepted

SZOLGÁLTATÓ: https://spinningevivel.hu/

CÉL: Sütibannerben adott értékre vonatkozó információt tárolja

LEJÁRAT: 10 nap

TÍPUS: WordPress cookie

 

NÉV: wordpress

SZOLGÁLTATÓ: https://spinningevivel.hu/

CÉL: Adatlapban megadott adatokat tárolja

LEJÁRAT: 23 nap

TÍPUS: WordPress cookie

 

A.2. Szervernaplózás

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

 

Adatfeldolgozók:

Logitop Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Füredi utca 19/B.) – Tárhelyszolgáltatás

 

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokró

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig, szervezszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 12 hónap.

 

 

A.3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a Weboldal látogatóinak, kapcsolattartás biztosítása Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozóval.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás

visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

 

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

 

Adatfeldolgozók:

Logitop Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Füredi utca 19/B.) – Tárhelyszolgáltatás

 

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokró

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, üzenet tárgya, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával. Adatkezelő évente egyszer, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, az összes olyan e-mailt törli, ahol az adatkezelési cél teljesült, és így polgári igény érvényesítése nem lehetséges már bírósági úton.

 

 

A.4. Nyereményjáték

Aktuális nyereményjátékainkra vonatkozó játékszabályzatunkat és a kapcsolódó adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat mindig a nyereményjátéknál tesszük közre, azon a felületen, ahol a játék zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a játék iránt érdeklődők és résztvevők az adataikat megadják.

 

A.6. Bejelentkezés órára foglalási űrlapon keresztül

A vendégek bejelentkezéséhez Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozó foglalási rendszert üzemeltet, amely megtalálható a Weboldal aloldalán. Az érintett az Adatkezelő által biztosított foglalási űrlapon keresztül elküldi adatait az Adatkezelő részére és elfogadja az Általános Szerződési feltételeket, ezzel szerződés jön létre Adatkezelő és Weboldal-látogató között a szolgáltatásra.

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

I.) Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás biztosítása

II.) Az adatkezelés célja a számlázási kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja:

I.) Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

II.) Az adatkezelés jogszabályi kötelkezettség teljesítéséshez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók).

 

Adatfeldolgozók:

I.) Logitop Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Füredi utca 19/B.) – Tárhelyszolgáltatás

II.) Logitop Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Füredi utca 19/B.) – Tárhelyszolgáltatás

MakroTeam Kft. (Székhely: 1173 Budapest, Martin utca 20.) – könyvelési szolgáltatás

KBOSS.hu Kft. (Székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.) – online számlázás

 

 

 

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokró

I.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

II.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

I-II.) Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudja a foglalását eljuttatni hozzánk, szerződéskötésre nem kerülhet sor.

 

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

I.) Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, mobiltelefonszám, valamint fiók létrehozása esetén jelszó és lakcím, a lefoglalt időpont (év, hó, nap és óra), a foglalt óratípus, a fizetendő összeg, az esetlegesen beírt üzenet, továbbá  a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, valamint egy rendszer által generált foglalási szám. A foglalási szám a konkrét foglaláshoz  / bejelentkezéshez kapcsolódó egyedi azonosító.

I.) Vezeték-és keresztnév, lakcím és a fizetendő összeg, szolgáltatás megnevezése.

 

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

I.) Törlési kötelezettség beállta, szerződés teljesülése, legfeljebb a jogi igény bíróság előtti érvényesíthetőségére nyitvaálló határidőn belül.

I.) Törlési kötelezettség beállta, számla kötelező megőrzési idejének lejárta.

 

 

A.6. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

Közösségi oldalakon tartjuk szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így pl. Facebook/Instagram közösségi platformokon regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált ezekre a közösségi platformokra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platform üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

A közösségi felületeinkre vonatkozó, így a Facebook-oldalunkkal, Instagram-profilunkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat az adott közösségi felületünkön tesszük közre, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikat megadják.

Azon a közösségi platformon, ahol a platform üzemeltetője Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozóval közös adatkezelő lesz, mint pl. a Facebook-oldalunknál, ott a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényeges elemeit a közösségi felületünkön szintén közzétesszük, az adott platform szabályozását és lehetőségeit is figyelembe véve.

 

Facebook-oldalunk:

https://www.facebook.com/spinningevivel/

Instagram profilunk:

https://www.instagram.com/spinningevivel/

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozó szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, termékeinek és a partnercégeinek bemutatása, közösségépítés.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

 

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai, valamint a közösségi platform üzemeltetője, pl. Facebook, a közösségi platform üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.

A különböző közösségi platformon kezelt adatok címzettjeiről a közösségi platform felületén adunk tájékoztatást.

 

  • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

 

Harmadik országba törtéadattovábbítás:

A közösségi platformon pl. Facebook közzétett adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

Adatkezelő kizárólag olyan közösségi platformon van tevékenységével jelen, mely platform üzemeltetője pl. Facebook Inc. részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokró

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Közösségi platformonként változó adatokat kezelünk, a közösségi platform felépítésétől és adatkezelési beállításaitól, szabályzataitól függően, melyről az adott közösségi platformon elhelyezett tájékoztatónkban részletes tájékoztatást nyújtunk. Legtöbb esetben kezeljük a közösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást, stb.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

 

Megfelelő biztonság

Adatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.

 

 

Mit jelentenek az érintetti  jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk

postai úton:

Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozó

Székhely: 2724 Újlengyel, Kőrösi út 1/F

E-mailen: spinningevivel@gmail.com

telefonon: 06-20-9299-612  számon.

 

Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Személyes adatok törléséhez való jog

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.

Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

Adathordozhatóság

Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás

Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Adatkezelő eljárása

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel  megegyező összegű díjat számolunk fel.

 

 

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

H-1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: +36 (1) 391-1400 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

 

Kelt: Budapest, 2020. 06.15.

 

Kovalikné Szabó Éva egyéni vállalkozó